مسابقه خودمونی با حضور دو گروه شرکت کننده که هر گروه متشکل از پدربزرگ و مادربزرگ به همراه همه فرزندان و نوادگان می‌باشد برگزار می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، برنامه تلویزیونی خودمونی بامحوریت خانواده، یک مسابقه شاد و جذاب چند ماهی است که روی آنتن می رود و به تازگی بخش های جدید به برنامه اضافه شده است و این برنامه هر شب به جز دوشنبه ها  بعداز خبر ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه ۳ می‌رود.

اجرای برنامه خودمونی به عهده مهران رجبی است، این مسابقه با حضور دو گروه شرکت کننده که هر گروه متشکل از پدربزرگ و مادربزرگ به همراه همه فرزندان و نوادگان می‌باشد برگزار می‌شود.

 ایجاد فضای صمیمی و شاد در بین اعضای خانواده و پرداختن به مقوله خانواده بر اساس فرمایشات رهبری مهم‌ترین هدف این برنامه است.