همزمان با نشست خبری فیلم«هفت بهار نارنج» تصاویر این نشست برای ناشنوایان با زبان اشاره بازگو شد.

به گزارش مرور نیوز، پخش زنده نشست های جشنواره ۴۱ همراه با زبان اشاره برای ناشنوایان علاقه مند به سینما راه اندازی شد که این تصاویر به صورت زنده از طریق سایت جشنواره پخش می شود.