بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، سریال گیل دخت با ۳۸.۴ درصد آرای مردم پربیننده‌ترین سریال نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما پیرامون سریال‌های سیما در نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۳۸.۴ درصد مردم در این ماه مخاطب سریال گیل دخت بودند.

 سریال گیل‌دخت که از شبکه‌های یک و آی فیلم روانه آنتن می‌شود با ۳۸.۴ درصد بیننده خالص در صدر جدول پربیننده‌ترین سریال‌های نیمه دوم بهمن قرار دارد. بیننده خالص یعنی مخاطبانی که به هر نحوی از شبکه‌های یک و آی فیلم به صورت مجزا یا گاهی از یک شبکه، آن را دنبال کرده اند.

از میان بینندگان خالص سریال گیل دخت نیز ۸۶.۳ درصد در حد زیاد از آن رضایت داشته اند. سریال شهباز از شبکه یک با ۱۸.۲ درصد، چشم بندی از شبکه ۳ با ۱۴.۸ درصد و کتونی زرنگی از شبکه ۳ با ۱۳.۸ درصد در رتبه‌های بعدی پربیننده‌ترین سریال‌های تلویزیونی قرار دارند.

نکته جالب توجه اینکه هر سه سریال صدرنشین روند رو به صعود در جلب نظر مخاطبان داشته اند. گیلدخت از مخاطب ۱۷.۹ درصدی در اوایل آذر به ۳۸.۴ درصد، شهباز از ۱۴.۵ درصد در اوایل بهمن به ۱۸.۲ درصد و چشم بندی از ۱۱.۶ درصد در اواسط دی به ۱۴.۸ درصد رسیده است.