معاون سیما مسعود احمدی افزادی را به ریاست ستاد حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز،  مرتضی میرباقری ، معاون سیما  در حکمی مسعود احمدی افزادی را به ریاست ستاد حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی منصوب کرد.

در حکم معاون سیما خطاب به دکتر مسعود احمدی افزادی آمده، با عنایت به اهمیت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در این خصوص و با توجه به اهداف، ماموریت‌ها و اولویت‌های شبکه آموزش به سمت رئیس ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» منصوب می‌شوید.

در حکم معاون سیما بر استفاده از ظرفیت‌های هم افزایی برون سازمانی با تعامل با ارگان ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول و مرتبط با موضوع دبیرخانه، انتخاب و معرفی اولویت‌های محوری و مهم در موضوع مذکور برای ایجاد همگرایی در فعالیت شبکه ها، ارتباط و تعامل با شبکه‌های معین و ایجاد حلقه‌های ارتباطی برای تامین، تولید و پخش آثار مرتبط در شبکه‌های همکار و ارائه گزارش ادواری به منظور ارائه در جلسات شورای مدیران سیما و شورای معاونان سازمان تاکید شده است.

شایان ذکر است با توجه به تمرکز شبکه چهار سیما بر موضوع مطالعه، کتاب و کتاب خوانی؛ پیگیری امور مربوط به حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی به شبکه آموزش سیما واگذار شد و شبکه‌های یک، دو و سه سیما به عنوان شبکه‌های معین معرفی شده اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز