حسین انتظامی در احکامی اعضای شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی و اعضای شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی را معرفی کرد.

به گزارش مرور نیوز،  حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در احکامی مصطفی رستگاری، رحمان سیفی آزاد، امیر آشتیانی پور، سیدامیر پروین حسینی،  حامد عنقا، فرید فرخنده کیش و محمدهادی کریمی را به عنوان اعضای شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی منصوب کرد.

رییس سازمان سینمایی همچنین در احکام دیگری مسعود احمدیان، کامبیز اخوان صفا، محمد درمنش، فرشید سعیدی، علیرضا قاسم خان، سیدطاها مرقاتی و بهروز مفید را به عنوان اعضای شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی معرفی کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز