معاون درمان وزارت بهداشت گفت: الان در روند صعودی موج جدید کرونا هستیم و ۳ بهمن به اوج می‌رسیم.