دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم تخلیه پاساژ کویتی‌ها و ساختمان شمالی پلاسکو را صادر کرد.

دادستان کل کشور خبر داد

دادستان کل کشور از ایجاد شعبه ویژه به منظور پیگیری مسائل حقوقی حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو خبر داد.

وزیر دادگستری:

وزیر دادگستری بر اهمیت و نقش ثبات قیمت ها در زندگی مردم تاکید کرد و افزود: تعزیرات باید بیش از پیش به مردم معرفی شود. …

رئیس دیوان عدالت اداری عنوان کرد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیچ گاه نقش محوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوران بعد از انقلاب فراموش نخواهد شد.