رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: استفاده بی‌رویه از آب­‌های زیرزمینی علاوه بر افت شدید سطح…