رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار از سفر بیش از 80 هیئت اقتصادی در یک سال گذشته به…

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد خارج شد.

ترکان خطاب به یک نماینده:

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه فساد واگذاری زمین در دولت قبل و در زمانی انجام شد که همین نماینده معترض مجلس،…

دبیر شورای عالی مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در…