خانم خواننده مشهور آذربایجانی از سفر خود به ایران و زیارت حرم حضرت معصومه خبر داد.

به گزارش مرورنیوز، شبنم تووزلو، خواننده مشهور آذربایجانی در پیج شخصی خود نوشته است: آرزوی هر بنده ای زیارت خانوم معصومه است و خدا را شکر می کنم همراه با خانواده ام توفیق زیارت ایشان را داشتم.

شبنم توزلو

شبنم تووزلو، خواننده معروف آذربایجانی چند روزی است که به ایران سفر کرده و پس از حضور در تهران به قم و مشهد رفته است.

شبنم توزلو، خواننده آذربایجانیشبنم توزلو، خواننده آذربایجانی