رییس کمیته ملی المپیک گفت: ما اسیر نقد هستیم و مردم توسعه را در کشورمان ندیده اند. باید مسیر نقد و توسعه از هم جدا شود، در غیر این صورت تا ۱۰۰ سال دیگر هم این وضعیت را خواهیم داشت.

به گزارش مرور نیوز، سید رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در نشست روانشناسان و ورزش حرفه‌ای اظهار کرد: ما امروز به همان میزان که به امر تخصصی مربی، سرمربی و کادر فنی نیاز داریم، همان اندازه نیز به روانشناس نیازمندیم. من در عجب هستم که چرا به این حد از روانشناسان دور شده و استفاده نکرده ایم.

او افزود: به عنوان کسی که ۴ دهه سابقه کار در ایران دارم میگویم یکی از چالش‌های مردم این کشور ندانستن مسیر زندگی و کمک نگرفتن از روانشناسان است.

صالحی امیری گفت: ما اسیر نقد هستیم و مردم توسعه را در کشورمان ندیده اند. باید مسیر نقد و توسعه از هم جدا شود، در غیر این صورت تا ۱۰۰ سال دیگر هم این وضعیت را خواهیم داشت.

او ادامه داد: در ایران با پدیده فقر و چالش‌های بنیادی رو به رو هستیم چراکه از توسعه انسانی مسیر پیشرفت را آغاز نکرده ایم.

صالحی امیری پیش از منابع نفتی عسلویه و مسجد سلیمان و منابع نفتی جنوبی، باید وابسته به انسان‌هایی باشیم که در حال پیشرفت هستند نه منابع زیست محیطی کشور.

صالحی امیری درباره با دومین چالش مردم امروزی در زندگی و ورزش حرفه‌ای گفت: بیش از ۴۰ درصد مردم از دارو‌های روان بخش استفاده می‌کنند و این موضوع یک چالش است.

او گفت: در حوزه روانشناختی ورزشی ما دچار مشکل هستیم، برای مثال مارال مردانی در مسابقات ریو با مشکلی مواجه شد که مسئولین برگزاری مسابقات نگذاشتند که با حجاب رقابت کند و این موضوع سبب شد تا تمام آرمان‌های این فرد از بین رفته و دچار مشکل روانشناختی درست قبل از مسابقات شود.

امیری در ادامه افزود: من از حضور یک روانشناس در هر یک از فدراسیون‌های ۵۳ گانه کشور حمایت می کنم و این موضوع باید عملی شود. درباره با مسائل مالی برای حضور روانشناس هم هیچ فدراسیونی مشکل نخواهد داشت و من این هزینه را تقبل خواهم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز