جدید ترین رنکینگ جهانی ماهانه شطرنج اعلام شد که در آن کشور ایران ٨ پله سقوط کرد.

به گزارش مرور نیوز، جدید ترین رنکینگ جهانی ماهانه شطرنج اعلام شد که در آن کشور ایران پس از خروج علیرضا فیروزجا از زیر پرچم ایران و بازی کردن برای فیده، ٨ پله سقوط کرد و در رده ٢٨ جهان قرار گرفت. بیش از این ایران در رده بیستم جهان قرار داشت.

مگنوس کارلسن قهرمان نروژی همچنان صدر نشین رنکینگ جهانی است.

علیرضا فیروزجا با ریتینگ ۲۷۲۳ و با ۲ پله صعود در مکان بیست و هفتم رنکینگ جهانی قرار گرفت. در حال حاضر در کل جهان تنها ۳۷ شطرنج باز ریتینگ بالای  ۲۷۰۰ دارند.

پرهام مقصودلو شطرنج باز ایرانی در ماه قبل دارای ریتینگ ۲۶۹۰ و در آستانه عبور از مرز ریتینگ ۲۷۰۰ بود که در پی کاهش ١٦ واحدی او در مسابقات سیتجس اسپانیا، با ۲۱ پله نزول در رده شصت و چهارم رنکینگ جهانی قرار گرفت.

در بخش بانوان همچنان هو یفان چینی در رنکینگ جهانی صدر نشین است.

سارا خادم الشریعه بانوی شطرنج باز ایران با ۲ پله صعود در مکان سیزدهم رنکینگ جهانی بانوان قرار گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز