دبیرکلی فدراسیون فوتبال اظهار کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش مرور نیوز، ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون  فوتبال اظهار کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ۲۵ اسفند برگزار شود با توجه به مکاتبات فیفا و تاکید بر اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال به زمان دیگری موکول شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز