نخستین مرحله کمک به فدراسیون ‌های ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک به مبلغ ۷۳ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال به حساب فدراسیون‌ ها واریزشد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در راستای سیاست شفاف سازی و پرداخت به موقع بودجه فدراسیون‌ های ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک بر اساس جدول زیر ۷۳ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال به حساب فدراسیون‌ها واریزشد.

کمک به فدراسیون‌های ورزشی

همچنین مبلغ ۲۰ میلیارد ریال کمک ویژه به فدراسیون کشتی برابر مصوبه و تخصیص سازمان برنامه و بودجه خارج از جدول فوق به حساب این فدراسیون واریز گردید.

لازم به ذکر است در ادامه تداوم سیاست شفاف سازی مالی و اجرایی کمیته ملی المپیک، قرارداد‌های جاری، پژوهشی و عمرانی سه ماهه نخست کمیته به شرح ذیل می‌باشد:

کمک به فدراسیون‌های ورزشی1

کمک به فدراسیون‌های ورزشی2

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز