مدال طلای رقابت های المپیک ۲۰۱۲ لندن مشترکا به نام کمیل قاسمی از ایران و بلال ماخوف روس ثبت شد.

به گزارش مرور نیوز، کمیته بین المللی المپیک با تایید تست دوپینگ نفرات اول و دوم کشتی آزاد سنگین وزن المپیک لندن رسما کمیل قاسمی و بلال ماخوف روس را مشترکا به عنوان طلایی های نفرات اول و دوم وزن ۱۲۰ کیلوگرم المپیک ۲۰۱۲ لندن معرفی کرد.

گفتنی است؛ در حالی که انتظار می رفت طبق قانون اتحادیه جهانی کشتی این مدال تنها به نام کمیل قاسمی ثبت شود اما فدراسیون کشتی چند روز پیش اعلام کرد، قانون جدید اتحادیه جهانی تاکید دارد در صورت دوپینگ نفرات اول و دوم یک وزن، مدال طلا مشترکا به نفرات سوم می رسد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز