لیگ برتر هندبال بانوان قهرمانی کشور چهارم مهرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، از سوی دبیر فدراسیون شرایط حضور تیم‌ها در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر بانوان به شرح زیر اعلام شد.

آخرین مهلت پرداخت ورودیه تیم‌های لیگ برتری به مبلغ ۳۰ میلیون تومان تا پایان وقت اداری مورخ ۲۸ مردادماه تعیین گردید و این تاریخ غیرقابل تمدید می‌باشد.

تاریخ برگزاری جلسه هماهنگی با باشگاه‌های لیگ برتری هم پنجم شهریورماه تعیین گردید و مقرر شد که نماینده باشگاه مربوطه و رئیس هیئت هندبال استان در تاریخ مذکور در محل فدراسیون حضور بهم رسانند.

تاریخ شروع لیگ برتر کشور در بخش بانوان چهارم مهرماه تعیین گردید و به صورت قطعی بوده (منوط به اظهارنظرهای ستاد مقابله با ویروس کرونا در ورزش و بسته به شرایط و وضعیت آتی) خواهد بود.

آن باشگاه مکلف است (موضوع ماده ۴ آئین نامه) تضمین معاملات دولتی تا ۲۹ مردادماه مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (معادل دویست و پنجاه میلیون تومان) تحت عنوان ضمانت‌نامه بانکی جهت حسن انجام کار در وجه فدراسیون‌هندبال تسلیم نماید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز