مجمع عمومی (انتخاباتی) فدراسیون فوتبال برای انتخاب پست‌های هیئت رئیسه روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ در شهر تهران برگزار شود.

به گزارش مرور نیوز به نقل از فدراسیون فوتبال ، بدین وسیله در اجرای مفاد اساسنامه جدید، مقررات انتخاباتی و دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۹/۹/۸ و پیرو مصوبه ۹۹/۹/۱۷ هیئت رئیسه فدراسیون، مقرر است مجمع عمومی (انتخاباتی) فدراسیون فوتبال برای انتخاب پست‌های هیئت رئیسه روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ در شهر تهران برگزار شود.

کلیه افراد علاقمند و واجد شرایط قانونی می‌توانند از روز یکشنبه ۹۹/۱۰/۱۴ تا پایان روز شنبه ۹۹/۱۰/۲۰ در ساعات اداری (از ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰) درخواست نامزدی خود را از طریق سامانه آنلاین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با تکمیل فرم‌های (فرم ثبت نام، فرم تعهد، فرم اطلاعات فردی) مندرج در سامانه و بارگذاری مدارک عمومی به صورت خوانا ثبت و ارسال کنند.

کلیه نامزد‌های پست‌های هیئت رئیسه باید شخصاً جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و تحویل اصل مدارک عمومی و امضای فرم‌های مذکور در تاریخ و ساعات فوق الذکر به دبیرخانه مجمع مراجعه و رسید اخذ کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز