سرپرست جدید کمیته داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، سرپرست جدید کمیته داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شد.

در حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، حمیدرضا بوجاریان به عنوان سرپرست کمیسیون داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد. 

هم‌چنین نصیرزاده در حکمی خسرو محمدی را به عنوان سرپرست نایب رییسی کمیسیون داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب کرد.

از سوی دیگر یحیی آگاهی نیز با حکمی از سوی رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به عنوان سرپرست کمیته داوران پرورش اندام منصوب شد. 

پیش از این امید جبلی ریاست کمیسیون داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را برعهده داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز