مرحله دوم واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی امروز (دوشنبه) انجام شد.

به گزارش مرور نیوز، امروز در مرحله دوم واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی ؛ مجتبی عابدینی، عضو تیم شمشیربازی نخستین ورزشکاری بود که واکسن کرونا را در درمانگاه ورزشگاه آزادی دریافت کرد.

ورزشکاران المپیکی ۲۴ فروردین نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند.

کاروان ورزشی ایران تاکنون ۶۰ سهمیه المپیک دریافت کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز