اعضای کمیته سرداوران و داوران فدراسیون تنیس روی میز با حکم رئیس این فدراسیون منصوب شدند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز با پیشنهاد سرپرست کمیته سرداوران و داوران طی ابلاغ های جداگانه افراد ذیل را به عضویت این کمیته منصوب کرد.

* محمد قاسم عموئیان داور بین المللی بعنوان نایب رئیس کمیته

* نسرین محمدزاده سرداور ملی بعنوان دبیر کمیته

* زهرا اسکندری داور بین المللی بعنوان عضو

* احسان امید سرداور ملی بعنوان عضو

سرپرستی کمیته سرداوران و داوران فدراسیون تنیس روی میز برعهده سیمین رضایی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز