لیست نهایی شرکت کنندگان در مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده است. لیست نهایی شرکت کنندگان در این مسابقات اعلام شد و 105 وزنه بردار در بخش دختران و 139 وزنه بردار در بخش پسران شرکت کرده اند. 

ایران دو وزنه بردار در بخش دختران و چهار وزنه بردار در بخش پسران دارد البته یکی از وزنه برداران پسر ایران  در صورت  نداشتن مشکل پزشکی به مسابقات اعزام می شود.

هدایت تیم پسران را سعید علی حسینی بر عهده دارد که اولین تجربه مربیگری او در مسابقات بین المللی است.

تیم وزنه برداری ایران با توجه به اینکه تا روز پنج شنبه هفته جاری نماینده ندارد، اواسط هفته به عازم ازبکستان می شود.

بخش دختران

دسته 76 کیلوگرم:

11 وزنه بردار در دسته A به رقابت می پردازند. رکورد ورودی الناز باجلانی 205 کیلوگرم است . وزنه بردار روسیه با رکورد 240 کیلوگرم در این گروه اول است.

دسته 87 کیلوگرم:

در گروه A این دسته هشت وزنه بردار حضور دارند و رکورد ورودی یکتا جمالی 210 کیلوگرم است. وزنه بردار ازبکستان با 240 کیلوگرم صدرنشین این گروه است.

بخش پسران 

دسته 81 کیلوگرم:

در گروه A این دسته 10 وزنه بردار حضور دارندو رکورد ورودی عبداله بیرانوند نماینده ایران325 کیلوگرم است.

  بیشترین رکورد ورودی برای نماینده ارمنستان با 340 کیلوگرم است.

دسته 96 کیلوگرم:

9 وزنه بردار در گروه A به رقابت می پردازند  و رکورد ورودی حسین بیرانوند 350 کیلوگرم اعلام شده است. بیشترین رکورد ورودی برای وزنه برداران روسیه و ارمنستان با 360 کیلوگرم است.

دسته 109+ کیلوگرم:

در گروه A این دسته 10 وزنه بردار به رقابت می پردازند و ایران دو نماینده در این وزن دارد. رکورد ورودی رضا حسن پور 395 و علیرضا زندی 385 کیلوگرم است. وزنه بردار هلند با 400 کیلوگرم صدر نشین این دسته است.

برنامه رقابت نمایندگان ایران:

پنجشنبه 6 خرداد : دسته 81 کیلوگرم پسران   ساعت 18:30

جمعه 7 خرداد: دسته 76 کیلوگرم دختران  ساعت 15:30

شنبه 8 خرداد: دسته 96 کیلوگرم پسران   ساعت 18:30

یک شنبه 9 خرداد: دسته 87 کیلوگرم دختران  ساعت 15:30

دوشنبه 10 خرداد: دسته 109+ کیلوگرم پسران ساعت 16:30

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز