باشگاه استقلال نفت مسجد سلیمان را بابت مطالبه غرامت آموزشی «فردین رابط» محکوم کرد.

به گزارش مرورنیوز، کمیته وضعیت بازیکنان؛ رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص شکایت محمدطاهر امینی از باشگاه ماشین سازی تبریز بابت مطالبه ۲۳۰ میلیون ریالی، این باشگاه پس از بررسی پرونده به پرداخت اصل خواسته (این مبلغ) و هزینه دادرسی محکوم شد. در شکایتی مشابه از باشگاه ماشین سازی تبریز توسط حسن قاهری بابت مطالبه وجه ۵۰۰ میلیون ریالی، ماشین سازی به پرداخت مبلغ مورد مطالبه به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد. در پرونده شکایت علیرضا سیار از ماشین سازی نیز پس از بررسی ابعاد پرونده رای پرداخت ۵۶۰ میلیون ریالی و هزینه دادرسی از سوی باشگاه به شاکی صادر شد.

همچنین شکایت سعید حسین‌پور از باشگاه ماشین سازی تبریز برای مطالبه ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی منجر به صدور رای محکومیت باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریالی با انضمام هزینه دادرسی شد.

باشگاه استقلال تهران با تقدیم دادخواستی از باشگاه نفت مسجد سلیمان بابت مطالبه غرامت آموزشی «فردین رابط» به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال شکایت کرد که پس از بررسی پرونده، باشگاه نفت مسجد سلیمان به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.

در پرونده شکایت پیمان شیرزادی از باشگاه مس رفسنجان جهت مطالبه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی کمیته تعیین وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر و اعلام می‌نماید.

در مورد شکایت برزو کیان از عقیل کعبی بابت مطالبه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی، عقیل کعبی به پرداخت ۶۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته علاوه بر هزینه دادرسی محکوم شد.

باشگاه ملوان بندرانزلی در شکایتی از باشگاه ورزشی بانوان هیات فوتبال البرز مطالبه ۴۳۰ میلیون ریالی را ارائه کرد که پس از بررسی از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام شد.

شکایت بابک عبادی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر بابت مطالبه ۹۰۰ میلیون ریالی از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام شد.

در شکایت امید سلطانی از باشگاه رایکا بابل بابت مطالبه ۸۰۰ میلیون ریالی، باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی محکوم شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز