سرمربی تیم ملی امید از دراگان اسکوچیچ حمایت کرد.

به گزارش مرورنیوز، مهدی مهدوی کیا که با تازگی به عنوان سرمربی تیم المپیک ایران انتخاب شده، در جلسه ای با عزیزی خادم از سرمربی تیم ملی حمایت کرده است.

مهدوی کیا در این جلسه اظهار داشت: تیم ملی ایران با هدایت سرمربی کروات هم از بعد نتیجه گیری موفق عمل کرده و هم از نظر فنی روند رو به پیشرفتی داشته است.

سرمربی تیم امید ایران اعتقاد دارد که شکست ناپذیری تیم ملی ایران در بازی هایی که اسکوچپچ هدایت آن را بر عهده داشته، فاکتور مثبتی برای این مربی و تیم ملی ایران است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز