کمیته وضعیت بازیکنان 2 رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

 

به گزارش مرورنیوز و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، آرای صادره به شرح زیر است:

پس از اعلام شکایت از سوی باشگاه سایپا ( خواهان) علیه باشگاه استقلال ( خوانده) در خصوص مطالبه حق آموزش سینا خادم پور ، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه استقلال به  پرداخت 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 16350000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان  محکوم  شد. در صورت عدم پرداخت این مبلغ از سوی محکوم در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

 باشگاه ورزشی استعداد درخشان آمل( خواهان) علیه نساجی مازندران( خوانده) در خصوص مطالبه غرامت آموزشی امیر حسین اسماعیل زاده به مبلغ 200 میلیون ریال، خواسته خواهان به مبلغ 200 میلیون ریال به دلیل انعقاد اولین قرارداد حرفه ای بازیکن با باشگاهی غیر از باشگاه خوانده، مستند به بند یک ماده 23 مقررات نقل و انتقالات مصوب 1396، مردود اعلام شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز