کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال جدیدترین آرای متخلفان را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده مصطفی علیخانی، باشگاه فرهنگی ورزشی چوکای تالشان اعلام کرد باشگاه چوکا به پرداخت ۶۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌شود. در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

* همچنین کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده محسن آقایی اعلام کرد که باشگاه فرهنگی ورزشی رایکا بابل به پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

* کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص پرونده عزت نوروزی اعلام کرد که باشگاه گل ریحان البرز ایرانیان به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی و ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز