منصور اردستانی با نظر معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال شد.

به گزارش مرور نیوز، با نظر معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش، منصور اردستانی دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال شد.

پس از استعفای محمدرضا صالحیان سرپرست دبیری و دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال ایران از سمت خود، با نظر وزارت ورزش و جوانان منصور اردستانی به عنوان دبیر مجمع انتخابات بسکتبال منصوب شد.

اردستانی سابقه ریاست در کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال را نیز داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز