کمیته وضعیت بازیکنان درباره پرونده عمران زاده و استقلال، رای را به نفع آبی پوشان صادر کرد.

به گزارش مرور نیوز، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

درپی شکایت مهدی ایزدی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۷ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۸۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت محمود خمیس از باشگاه سپیدرود رشت این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت محمدرسول حسینی از باشگاه چوکای تالشیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت حسین کوهستانی از باشگاه بنیامین ورزش پارسه (دارایی) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت محمدهادی یعقونی از باشگاه سپیدرودرشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت دعوای خواهان را مستند به بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین نامه دادرسی کمیته وضعیت مصوب ۱۳۹۶ مردود اعلام کرد.

بیشتر بخوانید 

آرای کمیته وضعیت بازیکنان صادر شد

در پرونده شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از بهنام عسگرخانی مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت میلاد نوری از باشگاه صنعت مس کرمان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان در تمام موارد خواسته، قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز