اعضای کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون شمشیربازی معرفی شدند.

به گزارش مرور نیوز، روز گذشته با حضور دبیر فدراسیون شمشیربازی، بازرس فدراسیون و نماینده وزارت ورزش و پس از انجام ۸ ساعت انتخابات به صورت سامانه‌ای، اعضای کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون شمشیربازی انتخاب شدند.

طبق اساسنامه عضویت در کمیسیون‌ها دو سال خواهد بود.

اسامی اعضای کمیسیون‌ها به شرح زیر است:

کمیسیون مربیان:

۱- امیر رضایی نژاد

۲- امیر سعید باغبانپور

۳-مجتبی عابدینی

۴- حامد صداقتی

۵- اکرم مستقل چی

۶- علی یعقوبیان

۷- پرستو پارسافر

امین قربانی و پریسا کیانی عضو علی البدل

*کمیسیون ورزشکاران

۱- کیانا باقرزاده

۲-سید علی اسمعیل زاده پاکدامن

۳- نگین کافی

۴- الهه قهرمانی

۵- محمد رهبری

۶-محمد شجاعی

۷- فرزاد باهر ارسباران

۸- محمد فتوحی

۹- امیر رضا کنعانی

محمد حسین جعفری و نجمه سازنجیان عضو علی البدل

*کمیسیون داوران

۱- رضا پیکر آرا

۲- مجتبی سرشوق

۳- محمد میرمحمدی

۴- شیرین رضایی

۵- خاطره محمدی

۶- علیرضا وصالی

۷- علیرضا پورسلمان

مینا قاسمی و محمد حسین قهوه چیان عضو علی البدل

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز