مجمع انتخابات فدراسیون تیروکمان با انتشار اطلاعیه تایخ جدید برگزاری انتخابات فدراسیون تیروکمان را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان با اعلام تعویق در برگزاری انتخابات در اطلاعیه‌ای، تاریخ جدید انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان را اعلام کرد.

نظر به بررسی به عمل آمده و لزوم رعایت فاصله زمانی بین تاریخ برگزاری انتخاب تعیین اعضای کمیسیون‌های مربیان، داوران و ورزشکاران مطابق با دستورالعمل مربوطه و عطف به جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ هیات رییسه محترم فدراسیون و پیشنهاد اعضا، تاریخ برگزاری مجمع انتخابات تعیین ریاست فدراسیون به روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ صبح موکول شده و انتخابات راس ساعت مقرر برگزار می‌شود.

محمدرضا صدرایی کاشانی

 دبیر مجمع انتخابات فدراسیون

پیش از این قرار بود انتخابات فدراسیون، ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز