مدیر عامل اسبق استقلال هدف عزیزی خادم از شوآف رسانه ای را افشا کرد.

به گزارش مرور نیوز، امیر رضا واعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: محرومیت عزیزی خادم قانونی است، زیرا کمیته اخلاق به آن رای داده است. پرونده او به عنوان رییس معزول فدراسیون در این کمیته در جریان بوده و رسیدگی به پرونده در موضوعات خاص، ربطی به حال افراد ندارد. کمیته اخلاق اگر به این نتیجه برسد که فردی که در گذشته سمت داشته،در دوران تصدی اش مسائلی دارد می‌تواند این پروندهاش را بررسی کرده و اقداماتی را انجام دهد.

شهاب عزیزی خادم که با حکم کمیته اخلاق دو سال از حضور در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم شده ادعا کرده برایروشن کردن حقایق در مجمع ۱۰ خرداد فدراسیون فوتبال شرکت خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: این حرکات بازی رسانه‌ای و شوآف های نخ نما است و هدف از این کار ها معلوم است. هدف از اینکه فرد محروم بگوید من می‌آیم و اینچنان می‌کنم یا نیایم چنین اتفاقی می‌افتد، بیشتر یک بازی است. فرد محروم اگر اعتراض دارد باید تقاضای تجدیدنظر خواهی کند. تا زمان مشخص شدن نتیجه استیناف خواهی هم حق حضور در جلسه را ندارد. شاید کمیته استیناف بعد از مجمع ۱۰ خرداد این حکم محرومیت را ملغی کند، اما تا آن زمان وی حق حضور در جلسه ندارد.

آشتیانی گفت: یادمان نرود که کمیته اخلاق فیفا بلاتر را از ریاست فیفا را محروم کرد و در ادامه دادگاه ژنو هم او را محاکمه کرد. هیچ شکی در قانونی بودن محرومیت عزیزی خادم وجود ندارد، اما هیات رییسه هم باید جلسات خود را برگزار کند. برخی مواقع احتمال دارد به دلیل غیبت برخی اعضا، جلسه هیات رییسه از رسمیت بیفتد. اساسنامه هم درباره این موضوع تعریف مشخصی دارد و اگر یک فرد به بهانه‌های مختلف نتواند در چهار جلسه شرکت کند، باید از عضویت کنار گذاشته شود.

قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی گفت:  وقتی دستور جلسه مشخص شده دیگر تغییر دادن آن تلاش بیهوده است. از طرفی این افراد اگر چنین قصدی دارند، از کجا اطمینان دارند که اعضای مجمع آن‌ها را برمی‌دارند. این اقدامات تلاش بیهوده است. 

شنیده می‌شود برخی اعضای هیات رییسه به این دلیل که در درخواست اعضای مجمع نام‌شان در بین افرادی قرار گرفته که در روز برگزاری مجمع عمومی درباره عزل‌شان رای گیری خواهد شد، در صدد هستند با برخی فشار‌ها دستور جلسه مجمع را تغییر بدهند.

بیشتر بخوانید:

عزیزی‌ خادم از ریاست فدراسیون فوتبال عزل شد

آشتیانی گفت: مهم این است که دستور جلسه چیست و طبق اساسنامه باید همان دستور جلسه را انجام داد. از طرفی خواسته مجمع هم مهم است و شاید اعضای مجمع بخواهند تصمیم خاصی بگیرند. آن‌ها با توجه به اختیارات شان می‌توانند به مسائل هیات رییسه ورود کنند. دستور جلسه یک موضوع است و خواسته و تصمیم اعضای مجمع موضوعی دیگر.

وی عنوان کرد آیا عزیزی خادم طبق قانون می‌تواند در جلسه مجمع شرکت کند، توضیح داد: ابتدا باید دید اساسنامه چه می‌گوید، اما موضوع مسلم این است که فرد محروم از هر سمتی حق حضور در جلسات را ندارد مگر اینکه نسبت به حکمی که علیه او صادر شده است، تقاضای استیناف خواهی کند. البته تا زمانیکه نتیجه تجدیدنظر خواهی اش مشخص نشود حق حضور در هیچ جلسه‌ای را ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز