کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

با توجه به شکایت امید نظامی پور از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت مبلغ ۲۱ میلیون و۷۷۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت باشگاه سپاهان از باشگاه ایران خودرو مبنی بر حق آموزش علیرضا کوشکی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و۴۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز