اتحادیه جهانی کشتی برنامه کامل رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در صربستان را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، اتحادیه جهانی کشتی در فاصله کمتر از ۳ ماه مانده تا آغاز رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در صربستان، برنامه این رقابت ها را اعلام کرد.

این مسابقات از ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر (۱۹ تا ۲۷ شهریور)  در شهر بلگراد پایتخت صربستان برگزار می شود.

ایران به لحاظ زمانی ۲ ساعت و نیم از صربستان جلوتر است.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

جمعه ۹ سپتامبر(۱۸ شهریور):

قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

شنبه ۱۰ سپتامبر(۱۹ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۲ به وقت ایران

یکشنبه ۱۱ سپتامبر(۲۰ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

مراسم افتتاحیه: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

دوشنبه ۱۲ سپتامبر(۲۱ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوران ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

سه شنبه ۱۳ سپتامبر(۲۲ شهریور):

مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه

پنج شنبه ۱۵ سپتامبر(۲۴ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۹ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

جمعه ۱۶ سپتامبر(۲۵ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوران ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه

فینال اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه

شنبه ۱۷ سپتامبر(۲۶ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ به وقت ایران

یکشنبه ۱۸ سپتامبر(۲۷ شهریور):

مرحله شانس مجدد اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ تا ۲۰ به وقت ایران

فینال اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز