کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت آرای چندین پرونده را صادر کرد.

با توجه به شکایت علیرضا اکبرپور از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت مصطفی سالاری از باشگاه شمس آذرقزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق سالاری محکوم گردید.

در پرونده شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از مهدی مومنی، بازیکن باشگاه استقلال خوزستانی مبنی بر خروج از استان، مومنی به پرداخت ۴۰ میلیون ریال در حق هیات فوتبال استان بوشهر محکوم شد.

همچنین در پرونده دیگر شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از میلاد قربانزاده، بازیکن باشگاه رایکا بابل مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت قربانزاده را به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال در حق هیات فوتبال استان بوشهر محکوم کرد.

با توجه به شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از باشگاه پارس جنوبی جم، کمیته وضعیت قرار رد دعوی خواهان را اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز