مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام از متقاضیان شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک امروز یکشنبه وارد روز چهارم شد اما تا پایان وقت اداری این روز هیچ ثبت نام جدیدی صورت نگرفت.

به گزارش مرور نیوز، مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام از متقاضیان شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک امروز یکشنبه وارد روز چهارم شد اما تا پایان وقت اداری این روز هیچ ثبت نام جدیدی صورت نگرفت.

بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک همچنان ۷ متقاضی به این شرح دارد:

ریاست

هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا

هیات اجرایی

هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی

مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از ۵ مردادماه آغاز شده تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز