کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مسیر جدید راهیابی تیم ها به جام جهانی ۲۰۲۶ و جام ملت های ۲۰۲۷ را تائید کرد.

به گزارش مرور نیوز، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) فرمت راه یابی آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را در آماده سازی هشت جایگاه مستقیم و تک اسلات پلی آف بین قاره ای که به جام جهانی فوتبال اختصاص داده شده است، تایید کرده است.

فرمت جدید  پس از چندین جلسه مشاوره و گفتگو با انجمن های اعضای AFC (MAs) و جلسات توجیهی با کمیته مسابقات AFC و  سهامداران اصلی کنفدراسیون ایجاد شده است.

 تصمیم گرفته شد که مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ شامل چهار دور باشد.

دور  اول مقدماتی مقدماتی مشترک

 ۲۲ تیم، در رتبه های ۲۶ تا ۴۷، به صورت خانگی و خارج از خانه به مصاف هم می روند که در آن ۱۱ برنده به دور مقدماتی مقدماتی مقدماتی مشترک راه خواهند یافت.

دور دوم مقدماتی مشترک مقدماتی

۳۶ تیم، تیم‌های رتبه بندی شده از ۱ تا ۲۵ و همچنین ۱۱ برنده از دور اول، به ۹ گروه چهار تیمی تقسیم می‌شوند که هر کدام به صورت رفت و برگشتی، خانگی و خارج از خانه به رقابت خواهند پرداخت. فرمت، که در آن دو تیم برتر از هر گروه - در مجموع ۱۸ - به مسابقات انتخابی آسیا AFC راه خواهند یافت.

 مسابقات مقدماتی AFC آسیا

متعاقباً، ۱۸ تیم که به طور خودکار به جام ملت‌های آسیا ™ ۲۰۲۷ نیز راه پیدا می‌کنند، به سه گروه شش تیمی تقسیم می‌شوند که به صورت دوره ای، خانگی و خارج از خانه با دو تیم برتر رقابت می‌کنند. از هر گروه - در مجموع شش گروه - به طور مستقیم به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ راه پیدا می‌کنند.

 پلی آف آسیایی

دور نهایی با حضور تیم‌های سوم و چهارم از همه گروه‌های مسابقات مقدماتی AFC آسیا - در مجموع شش تیم تشکیل می‌شود. شش تیم در دو گروه سه تیمی قرار می‌گیرند و به صورت دوره‌ای به رقابت می‌پردازند.

دو تیم اول از گروه‌های پلی آف آسیا به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ صعود می‌کنند. تیم‌های دوم از هر دو گروه در یک مسابقه پلی آف برای تعیین تیم نماینده AFC در پلی آف بین قاره‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا ™ ۲۰۲۷ از دور اول و دور دوم مقدماتی مشترک، به موازات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت.

پلی آف مقدماتی جام ملت‌های آسیا

۱۰ تیم بازنده دور اول مقدماتی مقدماتی مشترک برای رقابت در خانه و خارج از خانه قرعه کشی می‌شوند، جایی که پنج برنده به دور نهایی مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود می‌کنند.

دور نهایی مقدماتی جام ملت‌های آسیا

۲۴ تیم در مجموع، یک تیم بازنده برتر از دور اول مقدماتی مقدماتی مشترک، ۱۸ تیم سوم و چهارم از هر گروه مقدماتی دور دوم مقدماتی مشترک و پنج برنده از AFC پلی‌آف مقدماتی جام ملت‌های آسیا، به شش گروه چهار تیمی تقسیم می‌شود که تنها تیم اول هر گروه به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ راه خواهد یافت.

فرمت فوق بر اساس ورود همه ۴۷ انجمن عضو است و بسته به تعداد نهایی ورودی‌ها ممکن است تغییر کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز