فضل الله باقرزاده در ششمین روز از مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک، آمادگی رسمی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، فضل الله باقرزاده در ششمین روز از مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک، آمادگی رسمی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرد.

وی که در حال حاضر نایب رئیس کمیته ملی المپیک است برای تصدی دو پست ریاست و نایب رئیسی کمیته کاندیدا شد.

بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۸ متقاضی به این شرح دارد:

ریاست

هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده

نایب رئیسی

‌فضل الله باقرزاده

هیات اجرایی

هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی

مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از ۵ مردادماه آغاز شده تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز