ورزشکاران رشته‌های دوومیدانی و کوراش با تخلف دوپینگ در مجموع ۱۵ سال از فعالیت در ورزش محروم شدند.

به گزارش مرور نیوز، محرومیت ۱۵ ساله ۲ ورزشکار به علت دوپینگبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما؛ شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه دوپینگ (ایران نادو) ۲ ورزشکار رشته‌های دوومیدانی و کوراش را به ترتیب هفت و هشت سال از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد.

طبق حکم شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، "شاهین مهردلان" ملی پوش پرتاب وزنه که از ماده ممنوعه "اُکساندرولون" استفاده کرده است، از ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تا ۱۴۰۸/۰۴/۲۰ به مدت هفت سال و ابراهیم قجر ملی پوش کوراش، به علت استفاده از ماده ممنوعه "استانوزولول" به مدت هشت سال از ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۹/۰۳/۰۷ از فعالیت در همه حوزه‌های ورزش محروم خواهند بود.

علت صدور احکام سنگین برای این ۲ ورزشکار مطابق بند ۱-۹-۱۰ مجموعه قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران که در خصوص دومین یا سومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ است، شاهین مهردلان در سال ۲۰۱۴ به مدت ۲ سال و ابراهیم قجر در سال ۲۰۱۵ به مدت چهار سال به علت دوپینگ محروم بودند و مرتکب تخلف دوم دوران ورزشی خود شده اند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز