علی کریمی با انتشار یک استوری به روند تایید صلاحیت مهدی تاج انتقاد کرد.

به گزارش مرور نیوز، علی کریمی با انتشار یک استوری انتقادی و انتشار بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، تایید صلاحیت مهدی تاج را زیر سوال برده و به آن انتفاد کرده است.

علی کریمی

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز