مهدی طارمی که دوران فوق العاده ای را در پورتو پرتغال می گذراند نسبت به شرایط اقتصادی کشور واکنش نشان داد.

به گزارش مرور نیوز، مهدی طارمی با انتشار یک استوری اینستاگرامی در صفحه شخصی اش نسب به عملکرد مسئولین در حوزه اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم اعتراض کرد.

استوری مهدی طارمی