شورای استیناف ستاد ملی مبارزه با دوپینگ "بهرام سلیمانی" ورزشکار رشته پارادوچرخه سواری را به مدت ۲ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی، محروم کرد.

به گزارش مرور نیوز، نمونه این ورزشکار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱در محل اردوی تیم ملی پارا دوچرخه سواری در تهران اخذ شد که آزمایشگاه مرجع کلن آلمان وجود ماده "تریامترن" از گروه S5 فهرست ممنوعه را در نمونه وی گزارش کرده است.

شورای صدور رای ایران نادو در تاریخ ۱۳ شهریورماه حکم محرومیت این ورزشکار را صادر کرده بود اما با توجه به درخواست وی برای استیناف و بررسی مدارک ارایه شده وی در شورای استیناف ایران نادو، حکم اولیه تایید و ابلاغ شده است.

با حکم ایران نادو، بهرام سلیمانی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم است.