امیر نصرآزادانی بازیکن سابق تراکتور به ۲۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش مرور نیوز، امیر نصرآزادانی فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

این فوتبالیست سابق در دوران سربازی به مدت دو سال به تراکتور حضور داشت و تا سال ۱۳۹۷ در این تیم حضور داشت، اما به علت پاره شدن رباط صلیبی از ادامه فوتبال در لیگ برتر بازماند و سال ۱۳۹۹ به تیم دسته اولی «گل ریحان البرز» پیوست و سال ۱۴۰۰ وارد تیم «ایران جوان بوشهر» در لیگ دسته سه ایران شد.

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نیز علت دستگیری او را «عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی» با سه نفر دیگر و اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان که به خاطر آن سه تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان کشته شدند، ذکر کرد.