مدیر تیم ملی بوکس با حفظ سمت به عناون سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد .

به گزارش مرور نیوز، پس از منتفی شدن حضور بولت نیازیمبتوف مربی قزاقستانی، علی استکی به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس انتخاب شد.

علی استکی با حفظ سمت مدیریت سازمان تیم‌های ملی بوکس قرار است تا مسابقات جهانی بوکس در روسیه هدایت تیم ملی را برعهده داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز