فدراسیون کشتی رئیس فدراسیون کشتی در حکمی فاطمه درخشانی را به سمت نایب رئیس بانوان منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از فدراسیون کشتی رئیس فدراسیون کشتی در حکمی فاطمه درخشانی را به سمت نایب رئیس بانوان منصوب کرد.

در حکم درخشانی آمده است: 

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده سرکارعالی، به موجب این حکم به سمت نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، منصوب می شوید.انتظارم دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

  1. بهینه سازی، تدوین و پیشنهاد امور اجرایی بانوان در هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی.
  2. تدوین و پیشنهاد تقویم ورزشی سالانه ورزش بانوان در جهت اهداف فدراسیون.
  3. بسترسازی مناسب جهت جذب حامیان مالی برای تیم های ملی بانوان.
  4. برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر مسابقات بانوان و فعالیت های نواب رئیس در استان های کشور.
  5. نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی، داوری، مربیگری و استعدادیابی و همچنین ارزشیابی نحوه عملکرد هیأت های استانی در امر ورزش بانوان و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد.
  6. نظامند سازی توسعه مشارکت زنان در فعالیت های مرتبط به کشتی بانوان و تأکید بر رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی
  7. سایر امور محوله با هماهنگی رئیس فدراسیون.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز