ضارب مامور حافظ امنیت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

به گزارش مرور نیوز، ضاربی که مامور حافظ امنیت را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز