مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از خرید 370 تن پرتقال درجه یک و 2 از باغداران در سطح شهرستان بابلسر خبر داد.