ثروتمندان در قطر از این اتاق های داخل ورزشگاه بازی های جام جهانی را تماشا می‌کنند.

به گزارش مرور نیوز، ثروتمندان در قطر از این اتاق های داخل ورزشگاه بازی های جام جهانی را تماشا می‌کنند.