درباره ما

سایت خبری مرور نیوز در راستای رسالت خبری و دسترسی به اطلاعات آزاد فعالیت خود را آغاز کرد. 
سایت خبری مرور نیوز اقدامی است در راستای فعالیت های موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان که با خط مشی و رسالت مختص به خود فعالیت می کند و در نظر دارد که رسالت موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان را تسهیل بخشد.

ماموریت سایت مرور نیوز این است که در تقویت و تائید نهضت اطلاع رسانی , اقدامات حرفه ای تخصصی و فنی نماید تا بتواند در بخش های مختلف جامعه مشارکت و نقش آفرینی داشته باشد و زمینه مناسب شفاف سازی اطلاعات خصوصا در سیستم اقتصاد پویای جهانی و ارائه خدمات ممکن الکترونیکی مرتبط با آن رقابت نماید .