بیکاری پنهان
  • احمدی لاشکی:

    نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه امروز عدالت آموزشی به شدت زیر سوال است، به نتایج نفرات برتر کنکور امسال اشاره کرد و افزود: 60 درصد رتبه برترها مربوط به تهرانی‌ها و 40 درصد مربوط به مدارس خاص شهرستان‌ها چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی یا هیئت امنایی است.