معاونت آموزش متوسطه
  • حسینی :

    سرپرست وزارت آموزش و پرورش کنکور را بزرگ‌ترین مانع تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانست و افزود: کنکور زدایی باید صورت گیرد اما قبل از آن باید جایگزین مناسب برای کنکور مشخص کرد