ارزش دارایی ایرانی ها نسبت به نرخ ارز بین المللی
  • مرور نیوز گزارش می دهد؛

    در حال حاضر راه اندازی بازار ثانویه در تامین نیاز ارزی بازار موفق عمل نکرده و از طرف دیگر چسبندگی ریال با دلار و ارزهای بازار دبی باعث کاهش ارزش نرخ پول ملی شده و این مسئله دورنمای اقتصاد کشور را متورم و راکد نمایش می دهد.